نامه هایی به ننه حوا و بابا آدم ...

حرف هایی هست که فقط باید به پدر و مادر گفت.

نامه هایی به ننه حوا و بابا آدم ...

حرف هایی هست که فقط باید به پدر و مادر گفت.

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۴
شهریور

یه جوری دلم تنگ میشه برات / محاله بتونی تصور کنی

از اون ترانه هاییه که قبل سلام علیک گفتنش واجب و نگفتنش گناه محضه!

ترانه ای که صد البته نمیشه و نباید واسه هرکسی خوند!

اما نه ننه حوا نه بابا آدم جونم هیچ کدوم هرکی نیستن!

باید با جون و دل قبل سلام علیک براشون خوند:

یـــــــــــــــــــه جوری دلم تنگ میشه برات / محـــــــــــــــــــــــاله بتونی تصور کنی!!!


آخ!

دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ ...

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام


شیشه ی دلمو دلتنگی شماها بدجور شکسته؛ حالا دیگه ننه سرما دلهره ی ورود به دلمو نداره، میاد و خونه می کنه و جا خوش می کنه؛ شاید انقد که دلم یخ بزنه ...

این یه بیت و زمزمه کردن کار هر دلی نیست، فقط از پس یه دل عاشق برمیاد!

دل عاشقی که حتی اگه یخ بزنه بازم عاشقی می کنه ...


یــــــــــــه جوری دلم تنگ میشه برات / مـــــــــــحاله بتونی تصور کنی ...

عاشقی کردن کار دلم نیست، آرزوشـــــــــــــــــــــه ...
امضا

ندیده ی شما - فاطیما :)

  • فاطیما محمودیان